WILDFINN MATKAUILUAUTON VUOKRAUSEHDOT

Lataa ehdot .PDF 

1.    VUOKRA-AJAN ALKAMINEN

Vuokra-aika alkaa matkailuauton luovutushetkestä, tai erikseen kirjallisesti sovitusta muusta ajankohdasta. Samalla hetkellä vuokraaja sitoutuu vuokrasopimuksen sisältöön sekä vuokrausehtoihin. 

Vuokrasopimus syntyy matkailuauton tilaustavasta riippumatta aina WildFinn Travel Oy:n (jäljempänä ”WFT”) sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai (jäljempänä ”Vuokraaja”), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa, välillä.

Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti (vähintään B) ja vähintään kahden vuoden ajokokemus. Lisäksi Vuokraajan tulee olla vähintään 24-vuotias.

2.    VAKUUSMAKSU

Vakuusmaksu (30% vuokrauksen loppusummasta) suoritetaan heti varaushetkellä. Mikäli vakuus suoritetaan tilisiirtona, on varaus vahvistettu, kun suoritus näkyy vuokranantajan tilillä.

Mikäli vakuusmaksua ei ole suoritettu kolmen päivän kuluessa, varauksen tekemisestä, varaus purkautuu. Vakuusmaksu toimii samalla panttina, joka maksetaan vuokraajalle takaisin, kun auto on palautettu sovittuna aikana, wc ja talousvesisäiliö tyhjennettynä, auto tankattuna ja muutoinkin siinä kunnossa, kun auto oli vuokraushetkellä.

3.    VUOKRAN MAKSAMINEN 

Vuokra maksetaan sähköpostitse toimitettavan laskun tai tekstiviestillä toimitettavan iZettle maksulinkin mukaan tai luottokorttiveloituksena. Vuokrahinta laskutetaan kokonaisuudessaan 1 kk ennen vuokraustapahtumaa. Mikäli varausajankohtaan on alle kuukausi, tulee vuokra maksaa heti. Vuokra tulee aina olla maksettuna ja näkyä WFT:n pankkitilillä viimeistään seitsemän päivää ennen vuokraustapahtumaa. Mikäli vuokraa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, varaus peruuntuu eikä vakuusmaksua palauteta. WFT:llä on oikeus tarkastaa jokaisen vuokraajan luottotiedot ja niin halutessaan kieltäytyä vuokraamasta ajoneuvoa vuokraajalle.

4.    VUOKRAAN SISÄLTYVÄT ASIAT

Ajoneuvon käyttöoikeus sovittuna vuokra-aikana, käyttöopastus, wc-kemikaalit, matkailuauton vakuutus 750€ omavastuulla, sopimuksen mukaiset ajokilometrit 2100 km/ vko, astiasto, ruoanlaittovälineet, Nespresso Pixie Titan kahvikone, Starbucksin kahvikapselit starttipaketti (10 nappia), televisio, WiFi, Google Chromecast, peitot, tyynyt, liinavaatteet, markiisi, pyöräteline kahdelle pyörälle, retkeilytuolit, pitkät ulkopenkit, pöytä, kaksi kaasupulloa sekä loppusiivous (pois lukien wc:n ja talousvesisäiliön tyhjennys). Kaikki edellä mainittu on mitoitettu viidelle henkilölle.

5.    VAKUUTUKSET

Matkailuautossa on liikenne- ja kaskovakuutus. Vuokraajan omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 750€. Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 750€ seitsemän päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Vakuusmaksu voidaan käyttää osasuorituksena vakuutuksen omavastuuosuudesta. 

Jos matkailuautolle koituneet vahingot johtuvat vuokraajan tahallisuudesta, huolimattomuudesta, tai matkailuauton väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, tai jos vakuutusyhtiö ei suostu korvaamaan matkailuautolle sattunutta vahinkoa, tulee vuokralaisen korvata kaikki aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan välittömästi vahinkojen euromääräisen summan tultua ilmoitetuksi vuokraajalle. 

6.    MATKAILUAUTON LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN  

WFT luovuttaa matkailuauton Vuokraajalle sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Vuokrasopimus allekirjoitetaan auton noudon yhteydessä. Vuokraaja on vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä.

WFT antaa Vuokraajalle opastuksen matkailuauton käyttöön. Ennen matkailuauton luovutusta WFT ja Vuokraaja tarkistavat yhdessä matkailuauton ja merkitsevät ylös mahdolliset puutteet, vauriot tai rikkoutuneet osat. 

Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure), kuten luovutuksen mahdollisessa viivästymisessä ajoneuvon rikkoontumisen takia tai muun ylivoimaisen esteen tms. johdosta, WFT:n korvausvastuu rajoittuu aina enintään vuokraajan maksamaan vuokraan kyseiseltä vuokra-ajalta.

7.    AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään matkailuautoa käyttöohjeiden mukaisesti ja vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. 

Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava matkailuauton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Vuokraajan on pidettävä huolta, että matkailuauto on lukittuna aina, kun se ei ole vuokraajan välittömän valvonnan alla. Tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa on kielletty. 

Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa matkailuauton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain, jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. WFT on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine on diesel. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti.

8.    VUOKRAAJAN VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan WFT:lle autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan tahallisesti aiheutetun tai vakuutukseen kuulumattomat vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun (120€), enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä lukien.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan WFT:lle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot matkailuauton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai matkailuauton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. 

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan WFT:lle matkailuauton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Muutoin loppusiivous sisältyy vuokraushintaan.

Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, matkailuauton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. 

Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan WFT:lle myös omavastuun osalta, mikäli WFT:lle saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

Matkailuautossa on liikenne- ja kaskovakuutus. Mikäli vahinko kuuluu vakuutuksen korvauspiiriin, niin vuokralaisen omavastuu kussakin vahinkotapauksessa on 750€.  Mikäli autolle sattuu vahinko auton vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus 750€ käteisellä auton palautuksen yhteydessä tai laskua vastaan 7 päivän kuluessa auton palauttamisesta. 

Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana matkailuauton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan Vuokraaja oikeuttaa WFT:n antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.

9.    MATKAILUAUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Matkailuauton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle ilman WFT:n lupaa on kielletty. Matkailuauton vieminen ulkomaille sovitaan aina tapauskohtaisesti ja lupa auton ulkomaille viemiseen kirjataan vuokrasopimukseen.

10.    MENETTELY AUTOA KOHDANNEESSA VAHINKO-, VIRHE-, RIKKOUTUMIS- TAI VARKAUSTAPAUKSESSA

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava WFT:lle matkailuautossa ilmenneestä virheestä, viasta tai matkailuautoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Matkailuautoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. 

Teknisen vian sattuessa Vuokraajan tulee olla yhteydessä WFT:iin. Mikäli ajoneuvon kojetaulussa syttyy jokin varoitusvalo, joka ilmoittaa moottorivauriosta, vaihteiston vauriosta tai muusta mahdollisesta vauriosta, ajoneuvolla ajaminen on välittömästi keskeytettävä suurempien vahinkojen välttämiseksi. Ensisijaisesti ajoneuvon pyritään saattamaan paikallisen kyseiseen automerkkiin erikoistuneen huoltoliikkeeseen mahdollista korjausta varten. Toiminta näissä tilanteissa sovitaan aina WFT:n ja Vuokraajan kanssa erikseen tilanteen vaatimalla tavalla. WFT vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta.   

Liikennevahingon sattuessa Vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen WFT:lle ja antamaan selvityksen tapahtuneesta vakuutusyhtiölle. Vuokraajan tulee olla ensin yhteydessä WFT:iin, jonka jälkeen tulee vakuutusyhtiölle antaa selvitys tapahtuneesta. Mikäli vahingossa on mukana myös toinen osapuoli, on Vuokraajan aina ilmoitettava asiasta poliisille. Edellä mainitusta poliisille ilmoitettavasta liikennevahingosta on aina toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisestä. Jos vuokraaja jättää ilmoittamatta matkan aikana autolle aiheutuneesta tai aiheuttamastaan vahingosta, ei panttimaksua palauteta. Vuokraaja on tämän lisäksi velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot.

11.    MATKAILUAUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Vuokraajan on palautettava matkailuauto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä täydellä tankilla sekä wc- ja talousjätevesisäiliö tyhjennettynä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun matkailuauto avaimineen on palautettu osoitteeseen Myllykorventie 5, 90440 Kempele tai WFT:n ja Vuokraajan yhdessä sopimaan paikkaan. Mikäli autoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, WFT voi ilmoittaa asian poliisille varkaustapauksena. Jos vuokraaja palauttaa matkailuauton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun vuokra-ajan mukaan eikä WFT ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokrasta vuokraajalle.

Matkailuautoa palautettaessa WFT ja Vuokraaja tarkistavat auton. Tässä tarkistuksessa havaituista vioista ja puutteista, joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa, ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista, on Vuokraaja vahingonkorvausvastuussa WFT:lle. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokra-ajan ilmoittamatta jättämät vahingot ja puutteet myös jälkikäteen, vaikka niitä ei olisikaan huomattu heti lopputarkastuksessa.

Mikäli auton jälkitarkastuksessa todetaan, että autossa on tupakoitu, on Vuokraaja velvollinen maksamaan siitä WFT:lle 1000€. Jos autossa todetaan pidetyn lemmikkieläimiä, veloitetaan siitä 750€ siivousmaksu. 

WFT:llä on oikeus periä Vuokraajalta täysimääräinen vuokra auton palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä WFT:lle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan WFT:lle sen ajankohdan, jonka aikana matkailuauto ei ole päätynyt vuokrattavaksi seuraavalle asiakkaalle.  

Tämän lisäksi WFT:lla on oikeus periä tankkauksesta tai lisäkilometreistä (á 0,35€ /km) aiheutuneet kulut, mikäli vuokralainen on jättänyt kyseiset asiat hoitamatta. Mikäli Vuokraaja tankkaa raitisvesisäiliöön dieselpolttoainetta tai muuta epäsopimatonta, Vuokraaja on velvollinen maksamaan WF:lle vahingonkorvauksena 2000€ sekä kustannukset vesisäiliön vaihtamisesta uuteen valtuutetun caravan-huoltoliikkeen esittämien kustannusten mukaisesti.

Siivous sisältyy vuokraushintaan, mutta WFT:lla on oikeus periä kulut siivouksesta, mikäli auto palautetaan erityistä siivousta vaativassa kunnossa. Em. kulut vähennetään ensisijaisesti vakuusmaksusta. Mikäli vakuusmaksu ei riitä kattamaan em. kustannuksia, on vuokralainen velvollinen korvaamaan edellä mainitut kulut laskua vastaan 7 päivän kuluessa auton palautusajankohdasta. 

WTF:llä on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, matkailuauton toimitus -ja noutoveloitukset, matkailuauton käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.

12.    PERUUTUSEHDOT JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN  

Vuokralaisella on oikeus perua varaus vakuusmaksulla vahvistettu sopimus seuraavien aikarajojen puitteissa:

•    Kun vakuusmaksulla vahvistettu varaus perutaan yli 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, vakuusmaksu palautetaan. 

•    Mikäli peruminen tapahtuu 29–21 vrk ennen vuokra-ajan alkua, vakuusmaksua (300 €) ei palauteta. Jos varaus perutaan 20-14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokraaja velvollinen maksamaan puolet sovitusta vuokrasta. Mikäli varauksen peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on Vuokraaja velvollinen suorittamaan sovitun vuokrahinnan kokonaisuudessaan. 

WFT:lla on oikeus vuokra-ajan kuluessa perua varaus tai purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokraehtoja tai vuokrasopimusta, tai että Vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään matkailuautoa asianmukaisesti ja turvallisesti. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. WFT:llä on oikeus tarkastaa jokaisen vuokraajan luottotiedot ja niin halutessaan kieltäytyä vuokraamasta ajoneuvoa vuokraajalle.

Jos matkailuauton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, varaus peruuntuu tai sopimus purkautuu WFT:n saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. 

13.    WFT:N VASTUU MATKAILUAUTON VIRHEESTÄ

Jos matkailuautossa vuokra-aikana ilmenee matkan keskeytymiseen johtava tekninen tai muu vika, voidaan Vuokraajalle korvata menetettyjen matkapäivien osuus vuokrahinnasta. WFT ei ole velvollinen toimittamaan teknisen vian tai muutoin keskeytyneen matkan vuoksi vuokratun auton tilalle korvaavaa autoa, vaan vuokrasopimus katkeaa kesken vuokrakauden. Matkan keskeytyminen korvataan auton vakuutuksen mukaisesti, matkan keskeytymisestä vakuutusehtojen määräämällä tavalla. Vuokraajalla on oikeus vakuutusehtojen mukaiseen keskeytyneen matkan takia järjestettyyn kuljetukseen määränpäähän tai takaisin lähtöpaikkaan.

14.    SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa WFT:n kotipaikan käräjäoikeudessa.